جشن باستانی نوروزی کردستان در مریوان(ویژه نوروز98)

توضیحات

شرکت در مراسم1000 نفری نوروز مریوان کردستان

تجربه ای بکر از کردستان

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت:چهارشنبه98/12/28

  مدت زمان تور:3 روز

  محل حرکت:تهران میدان آزادی

  ساعت حرکت: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب،کوله،لباس گرم

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی