ویک بردینگ ساحل چابهار

توضیحات

ویک برد نیز نام تخته ای است که برای ویک بردینگ طراحی شده و دارای یک تخته پهن و پوتین مخصوص است که در حین کار پای ورزشکار از تخته جدا نمیشود و امکان اجرای حرکات اکروباتیک را ممکن میسازد.ویک بردینگ نیازمند وسیله نقلیه موتوری است که در اب بتواند ان را با سرعت 30-40 بکشد

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر روز این گشت برگزار میشود.

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: محل اقامت مسافر چابهار

  ساعت حرکت: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی