تور اینفو گردشگری کشاورزی استان گلستان

توضیحات

بازدید از کارخانه پنبه گلخانه زعفران مزرعه گل نرگس وهمچنین مزرعه آلوورا

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: جمعه

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: گرگان

  ساعت حرکت: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی