تور یکروزه آشپزی غذاهای مازندرانی به همراه بهترین بانوان سرآشپز مازندران در اقامتگاه تشکله

توضیحات

یک روز کامل با حضور در اقامتگاه تشکله مواد اولیه برای آشپزی را از مزرعه میچینیم و در کنار هم آشپزی میکنیم

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت:  جمعه99/06/28

  مدت زمان تور: 8ساعت

  محل اجرای تور: اقامتگاه تشکله

  ساعت شروع: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی