پوشش گیاهی

پوشش گیاهی

جزیره کیش همانند دیگر جزیره‌های خلیج‌فارس، مخصوصاً جزیره‌های ناحیه‌ی تنگه‌ی هرمز دارای پوشش گیاهی گرمسیری نیمکره‌ی شمالی است

بخش‌هایی از جزیره‌ی کیش از درختان و بوته‌زارهای کم‌پشت پوشیده شده است. معمولاً این درختان، پراکنده و دور از هم هستند. درختان گرمسیری برای سازگاری با شرایط آب و هوایی محیط، تغییرات جالبی کرده‌اند؛ تغییراتی مانند پیدایش ریشه‌های هوایی، کاهش برگ‌ها و پیدایش خار در تنه و شاخه‌ها. به همین دلیل آب کمتری از این درخت تبخیر می‌شود و در مقابل گرمای شدید و نور آفتاب بهتر مقاومت می‌کنند.

لور، انجیر معابد یا انجیر بنگال درخت بزرگی است که در جزایر و بندرهای خلیج‌فارس و دریای عمان می‌روید.

 درخت لور دارای میوه‌های نارنجی‌رنگ به شکل انجیر و به‌اندازه فندق است که برخی از اهالی از میوه ها میخورند

درخت کنار یا سدرکه تیره عناب‌ها است. خوشمزه و شیرین استاز ساییده‌ی برگ درخت کنار، گردی سبزرنگ می‌سازند که در قدیم برای شستشوی موی سر استفاده می‌شده است.

درخت کهور در کشتی‌سازی و تولید لوازم خانه مورداستفاده قرار می‌گیرد.درختچه گزدرخت گَز همان درختی است که رستم، قهرمان شاهنامه، از شاخه آن تیری دوشاخه ساخت و به چشم اسفندیار رویین‌تن زد و او را شکست داد

درخت کرتاز دسته‌ی گل‌ابریشمی‌ها است و گل‌های آن زیبا و معطر و به رنگ زرد گوگردی است. در قدیم، غوّاصان جزیره کیش میوه‌ی این درخت را در آب خیس کرده و بعد از چند ساعت که لعاب پس داد، آب آن را قبل از فرورفتن در آب، به تن خود می‌مالند تا آب‌شور دریا بدنشان را زخم نکند. همچنین بچه‌ها، میوه‌ی این درخت را در آب می‌جوشانند و از آن چسب تهیه می‌کنند. میوه‌ی این درخت مانند لوبیای سبز کشیده، بندبند و مسطح است. از پوست تنه این درخت صمغ به دست می‌آید.

گیاه شب خسبیوه‌هایی شبیه لوبیا دارند  آن‌ها شب‌ها برگ‌های خود را جمع می‌کنند و به عبارتی می‌خوابند و به همین دلیل، به آن‌ها شب خُسب می‌گویند. گیاهان شب خُسب، با آمدن روز و طلوع خورشید برگ‌های خود را دوباره باز می‌کنند و به استقبال آفتاب می‌روند.

مجموعه درخت سبز در اطراف یکی از کهنسال‌ترین درختان لور جزیره احداث شده استقدمت این درخت سبز کهنسال‌ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال است

درختان نخل و نارگیل ، بومادران گل قرمز ، پنج انگشتی ، شقایق زرد ، فرانکنی ا ، فستوکا زینتی سدوم گرزی،حاشیه ،نازرونده ، دم عقربی ، مورد ، پنج انگشتی و… گونه های  فرانکنیا ، دم عقربی و نازرونده بیشترین میزان رشد و گسترش را دارند و برای کشت در جزیره توصیه می شوند.