سرزمین افتاب درخشان ،بوشهر

سرزمین افتاب درخشان ،بوشهر

بندر بوشهرشهری بندری و مرکز استان بوشهر از استان‌های جنوب غربی ایران است.

بوشهر بندری شبه‌جزیره‌ای در بخش مرکزی شهرستان بوشهر است که از سمت شمال، غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده‌است، 

نام بوشهر در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، تحت نام‌های مختلفی نظیر «رام اردشیر»، «ابوشهر»، «بُخت اردشیر»، «لیان» و «ریشهر» به ثبت رسیده‌است.

لیان به معنی « افتاب

درخشان» یا «سرزمین آفتاب درخشان» است که نامی عیلامی محسوب می شود.

منطقه باستانی هلیله و ریشهر نام این سرزمین ژرمانسیکا بوده‌استدر زمان اسکندر نام آن به موزامبری تغییر یافت.[

یشتر مردم بوشهر به زبان فارسی با لهجه محلی تکلم می‌کنند. بندر امروزی بوشهر را نادرشاه افشار در ۱۷۳۶ میلادی رونق دوباره بخشید. ین منطقه به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز، «پایتخت انرژی ایران» لقب گرفته است.