پلاستیک قاتل خاموش محیط زیست

پلاستیک قاتل خاموش محیط زیست

امروزه با تغییر در شیوه زندگی شاهد استفاده بی رویه از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی هستیم.

زندگی های جدید و مدرن کنونی هرچند دارای رفاه کامل است از طرفی دیگر شاهد هستیم زیان های غیر قابل جبرانی را در بر دارد.یکی ازین معضلات که بسیار غیر قابل جبران وغیر قابل تجزیه است ،معضل پلاستیک و استفاده بی رویه  از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف کیسه های پلاستیکی و بطری ها از جمله عوامل مهمی است که این روزها جوامع با ان در گیر هستندو در حال حاضر همگی سعی در استفاده بهینه کردن از پلاستیک ویا جایگزین کردن ماده ای غیر از ان هستند تا علاوه بر اینکه به محیط زیست اسیبی نرساند بلکه بتواند دوباره به شیوه ای سودمند دوباره به چرخه حیاط باز گردد.

متاسفانه امروزه شاهد ان هستیم بسیاری از فروشگاههای بزرگ و کوچک برای ارائه محصولاتشان به مشتری از کیسه های پلاستیکی استفاده میکنند واین به نوبه خود اسیبی بس بزرگ برای محیط خواهد بود.

برخی کارخانه ها نوشیدنی ویا ابمیوه های مصرفی را در داخل بطری های پلاستیکی پر میکنند تا به دست مشتری برسد و نیز شاهد هستیم که گاهی رستوران ها یا مهمانسرا ها از ظروف یکبار مصرف از جنس پلاستیک استفاده می کنند .

با کمی دقت در موارد بالاو اندکی تفکر در میابیم که ته مانده همه ی این مصارف چیزی جزتلی از زباله های غیر قابل تجزیه نخواهد بود.این زباله ها به هر طریقی وارد طبیعت و محیط شده و ضررغیر قابل جبرانی را وارد خواهد کرد.برخی در معرض باد قرار گرفته و وارد رودخانه ها یا دریا ها شده ودر ابراهه ها یا کانال ها باعث ابگرفتگی شده و این خود سکون ماندن ابها را در پی داردکه خود پرورش و ازدیاد حشرات راشامل میشود.گاها وارد زنجیره ی غذایی جانوران دریایی مثل دلفین ها فک ها وال ویا پرندگان شده وباعث خفگی ویا ازبین رفتن جاندار خواهد شد.

اینها تنها بخشی از ابین فاجعه برگ است .به امید روزیکه با اموزش و فرهنگ سازی هیچکدام از موارد بالا اتفاق نیفتد و جان هیچ جنبنده ای گزندی نبیند.