قوری گل محل رشد 92 گونه از پرندگان نادر وکمیاب

قوری گل محل رشد 92 گونه از پرندگان نادر وکمیاب

تالاب قوری گل زیستگاه 92 گونه از پرندگان کمیاب،89 گونه از گیاهان وهمچنین وجود پستاندارانی همچون موش کشتزار،موش مغان، جربیل ایرانی، گرگ ،روباه و سمور میباشد.

در فاصله 35 کیلومتری شمال شرق تبریز در مسیرتبریز-تهران و در محدوده شهرستان بستان آباد قرار دارد وسعت 200 هکتار است این تالاب بسیار زیبا محیط مناسبی برای رشد 92 گونه از پرندگان نادر و کمیاب از جمله اردک سرسفید، اردک مرمر،اردک بلوطی نام برد.

همچنین 280 گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده است.

که89 درصد آن در حوزه تالاب روییده وبقیه گیاهان آبزی ونیمه آبزی تالاب و مجاورت آن را تشکیل می دهند.

گیاهان غوطه ور در تالاب یکی از جذابترین مناظر این منطقه را تشکیل داده اند که شامل گونه های گیاهی مانند

بارهنگ آبی، آلاله آبی، قوشاب شانه ای انواع جلبک فیتوپلانکتونها می باشد.

این تالاب از نظر محیط زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مناطق حفاظت شده می باشد.