لنج مسی کنگ

لنج مسی کنگ

لنج بوم مسی از دیدنی‌های بندر کنگ است. در سال ۱۲۷۳ لنجی شخصی در بندر کنگ ساخته شد که ۷۰۰ تن ظرفیت بار داشت.

تندیس لنج بوم مِسی به نقل از یکی از بازماندگان آن، در ساحل شهر بندر کُنگ بین مسجد کاکا و مسجد کویتی در حدود سال 1273 هجری شمسی به ظرفیت 700 تن به مالکیت حاج علی کرچی ساخته شد. به علت بزرگی و عظمت این لنج، قسمت اعظم آن را که در آب قرار می‌گرفت با ورق مس پوشانده بودند. 

در سال 1323هجری شمسی این لنج با 64سرنشین به ناخدایی آقای کرچی و خلفان شوکتی ازبندرکنگ با حمل بار به ترتیب ازشهرهای بندرگوادر پاکستان ، بندر کراچی ، بندر ملیبار هند ، بمبیی ومانگرور وازمانگرور هندوستان به طرف دارالسلام (سواحل آفریقا)حرکت نمود و بعد از 8 روز پیمودن مسیر دریایی (نیمی از راه مسیر) هواپیمای متعلق به کشور ژاپن به آنها نزدیک و با فیلم برداری از لنج دوباره برگشت و در روز بعد زیر دریایی آن کشور به انها و دو لنج دیگر که همراه آنها بود حمله نموده ولنج را غرق می کند. لنج بوم مسی 113سال قبل در ساحل بندرکنگ ساخته شد، امسال هم اهالی شهر بندرکنگ تندیس این لنج را ساختند وبه یاد قربانیان حمله ی ناجوانمردانه به لنج بادبان های این لنج را بالا بردند.