درباره ما

درباره ما

 با توجه به گسترش روز افزون صنعت گردشگری در کشور وبا امید به پیشرفت وتوسعه  خانواده کوچی نو برآن شد تیمی متخصص وعلاقمند وپویا را درکنار خود داشته باشیم تا با انجام گردهمایی وتصمیم  گیری هایی مفید به عنوان یک خانواده بزرگ در محیطی دوستانه وصمیمانه به گسترش خدمات متنوع داخلی وخارجی در برنامه های سفر خود از یکدیگر بهره بگیریم. باشد که بتوانیم با هم و در کنار تیم کوچی نو، کوچ هایی نو را تجربه کنیم.