بافت قدیم بوشهر

توضیحات

بازدید از منطقه قدیمی وسنتی بوشهر،موزه منطقه ای خلیج فارس،عمارت طبیب وعمارت کازرونی

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر روز این گشت برگزار میشود.

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: محل اقامت مسافر

  ساعت حرکت: 09:00صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی