گشت سلطانیه زنجان

توضیحات

گنبد سلطانیه،بقعه ملاحسن کاشی ،خانگاه چلبی اوغلی ،حمام سالار ،شاه بلاغی

یمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: پنجشنبه و جمعه

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: محل اقامت مسافر

  ساعت حرکت: 09:00صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی