پرسه در ولی عصر تهران

توضیحات

خانه تاریخی مینایی ، گرمابه تاریخی و فعال فرد تمیز ، خانه انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه خانه امیر بهادر،خانه پدری فروغ فرخزاد، آتشکده شاه ورهام

  بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر هفته پنجشنبه ها

  مدت زمان تور: 2 ساعت

  محل حرکت: تهران

  ساعت حرکت: 10 صبح

  خدمات: پذیرایی در حمام قاجاری انصاری

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

تورهای ویژه

کلمات کلیدی