گشت یک روزه چک چک و میبد یزد

توضیحات

بازدید از چک چک ،نارین قلعه ،کاروانسرای عباسی، یخچال خشتی، برج کبوترخانه و موزه زیلو،کارگاه سفال سازی، بافت تاریخی

یمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر هفته پنجشنبه ها،جمعه ها

  مدت زمان تور: 8 ساعت

  محل حرکت: تهران

  ساعت حرکت: 08:00 صبح

  خدمات: پذیرایی نیم روزی،وسیله نقلیه

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

تورهای ویژه

کلمات کلیدی