عبور از کویرمرنجاب همراه با قافله شتر تهران

توضیحات

روز اول پس از رسیدن به کویر شتر سواری را بطرف کاروانسرا شروع میکنیم در کاروانسرا استراحت میکنیم و بعد از صرف ناهار با مینی بوس به سمت چاه دستکن میریم و از اونجا دوباره شترسواری رو تا محل کمپ شب اول ادامه میدیم بعد ازشب نشینی و شام و چای آتیشی واستراحت درکمپ شب اول به پایان میرسد.

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: سه شنبه 99/01/05

  مدت زمان تور: 2شب و3 روز

  محل حرکت: تهران میدان آزادی

  ساعت حرکت: 08:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب/وسایل کمپ و کیسه خواب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی