آبشار زیبای بیشه لرستان

توضیحات

«آبشار بیشه» چهل و هشتمین اثر ملی ایران و یکی از زیباترین آبشارهای استان لرستان است. این آبشار ارتفاعی برابر با 48 متر و عرضی برابر با 20 متر دارد. آب آبشار از طریق چشمه‌هایی که در نزدیکی ایستگاه « بیشه‌ » عبور می‌کنند، تامین می‌گردد. آب آبشار بیشه بعد از برخورد به زمین ۱۰ متر جریان دارد تا به رودخانه «سزار» برسد

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر روز این گشت برگزار میشود.

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: محل اقامت مسافردر لرستان میباشد

  ساعت حرکت: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می 

تورهای ویژه

کلمات کلیدی