آبشار زیبای هفت چشمه لرستان

توضیحات

آبشار گریت یا آبشار هفت چشمه در فاصله‌ای 50 کیلومتری از شهرستان خرم‌آباد و در کنار روستای گریت قرار گرفته است و به دلیل وجود هفت چشمه زیبا در بالا دست آبشار که از به هم پیوستن آب‌های جاری شده از آنها رودخانه‌ای ترس گریت جریان پیدا کرده، بوجود آمده است.

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر روز این گشت برگزار میشود.

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: محل اقامت مسافردر لرستان

  ساعت حرکت: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی