تور بازدید از منطقه و آبشار زیبای کول چپ لرستان

توضیحات

کول چپ تابلوی زیبایی از کنده کاری های خلقت روی صخره هاست. آبشاری زیبا در دل این منطقه به اسم آبشار کول چپ نیز بر زیبایی منطقه افزوده است. در پای این آبشار یکی از زیستگاه های سمندر لرستانی است که در خطر انقراض نسل قرار دارد.

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر روز این گشت برگزار میشود.

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: محل اقامت مسافردر لرستان

  ساعت حرکت: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی