گشت نیم روزی جزیره قشم

توضیحات

تماشای زیباییهای قشم غار خوربس ،صنایع دستی برکه خلف ،دره ستاره ها ،جزایر نازروستای طبل جنگل حرا

بیمه مسافرتی: دارد

  لیدر مجرب : دارد

  تاریخ حرکت: هر روز این گشت برگزار میشود.

  مدت زمان تور: 5ساعت

  محل حرکت: محل اقامت مسافر قشم

  ساعت حرکت: 09:00 صبح 

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  توجه: در صورت اجرا نشدن گشت تمام وجه به مسافر بازگردانده می شود.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی