تورتخصصی یک روزه سنگلج گردی تهران

توضیحات

بازدید از عمارت مستوفی الممالک ، آرامگاه عیسی خان وزیر ، خانه پروفسور حسابی ، مسجد اردبیلی ها ، بازارچه قوام

  لیدرتخصصی  : دارد

  تاریخ حرکت: جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

  مدت زمان تور: پنج ساعت

  محل حرکت: ٰٰخیابان وحدت اسلامی (شاپور)

  ساعت حرکت: ۹ الی ۱۴

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

  پذیرایی دارد.

 بیمه مسافرتی: ندارد

تورهای ویژه

کلمات کلیدی