تور تخصصی یکروزه آرامستان ابن بابویه

توضیحات

بازدید از مزار ، مشاهیر،عرفا،هنرمندان،سیاستمداران،دانشمندان،خاندان های قاجاری،شاعران،ادیبان

بیمه مسافرتی: ندارد

  لیدرتخصصی  : دارد

  تاریخ حرکت: پنجشنبه  ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

  مدت زمان تور:    چهارساعت

  محل حرکت:درب اصلی آرامستان

  ساعت حرکت: ۹ الی ۱۳

  وسایل مورد نیاز :کفش مناسب

پذیرایی دارد.

تورهای ویژه

کلمات کلیدی